Ревност

Тя вървеше по коридора и се озърташе на всички страни. Струваше й се че всички я гледаха с осъдителни погледи, пълни с подигравка и презрение. Хладните тръпки на параноята я сграбчиха с железни пръсти за гърлото. Изгарящи пламъци плъзнаха по кожата й и ръцете й рязко се разтрепереха. Опита се да овладее конвулсията, но не … Има още