Здравей, свят!

Родих се, извърнах морни клепачи с натежали ресници към бледото и мрачно слънце. То ми хвърли една от редките си, саркастични усмивки, проряза по бузите и челото ми с ултравиолетовите си лъчи и се насочи към друго току-що родено същество. А аз се изправих, изтърсих сутрешната роса от листата си, взех захвърления наблизо бележник, поех … Има още